શ્રી કૃષ્ણના સિરદર્દની વાર્તા એક વાર જરૂર થી જાણો.

શ્રી કૃષ્ણના સિરદર્દની વાર્તા એક વાર જરૂર થી જાણો.

રાધા અને કૃષ્ણના પ્રેમ વિશે કોણ નહી જાણતું હોય. એવું કહેવામાં આવે છે કે કૃષ્ણ અને રાધા લગ્ન કરી શક્યા ન હતા, પરંતુ બંનેનો પ્રેમ એટલો હતો કે આજે પણ બંનેનું નામ એક સાથે લેવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણનો રાધા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે રાધાનું સમર્પણ જોવાથી જ ખ્યાલ આવી જતો હતો. કદાચ તેથી જ પોતાને મહાન ભક્ત કહેનાર નારદ મુનિ રાધાની ઈર્ષ્યા કરતા હતા. શ્રી કૃષ્ણ આ વસ્તુ સારી રીતે જાણતા હતા.

એક દિવસ નારદ મુનિ શ્રી કૃષ્ણ પાસે રાધા વિશે વાત કરવા માટે આવ્યા. આ વાત શ્રી કૃષ્ણને ખબર હતી. નારદ મુનિના ત્યાં પહોંચતાંની સાથે જ શ્રી કૃષ્ણ તેમને જોઈને માથું પકડીને બેસી ગયા. નારદ મુનિએ શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું, શું થયું ભગવાન, કેમ તમે આ રીતે તમારું માથું પકડીને બેઠા છો?

શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, “હે નારદ મુનિ, મારું માથું દુ:ખે છે.” નારદ મુનિએ પૂછ્યું, “ભગવાન, તેને દૂર કરવાનો માર્ગ શું છે?” ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, “જો હું મારા સૌથી મોટા ભક્તનું ચરણામૃત પીઉં, તો તે દૂર થઈ શકે છે.” ત્યારે નારદ મુનિએ વિચારવાનું શરૂ કર્યું કે હું સૌથી મોટો ભક્ત છું, પણ જો હું મારું ચરણામૃત આપીશ તો નરકમાં જવા જેટલું પાપ લાગશે. હું ભગવાનને મારા ચરણામૃત ન આપી શકું.

થોડા સમય વિચાર કર્યા પછી, રાધા નો વિચાર તેમના મગજમાં આવ્યો અને તે વિચારવા લાગ્યા કે લોકો રાધાને શ્રી કૃષ્ણની સૌથી મોટો ભક્ત માને છે, તો તેની પાસે જઈને તેને જ પૂછું. આવું વિચારીને તે રાધા પાસે ગયા અને તેને આખી વાત જણાવી.

રાધાએ તેના પગ એક વાસણમાં ધોયા અને નારદ મુનિને ચરણામૃત આપતા કહ્યું, “હે મુનિરાજ, મને ખબર નથી કે હું તેમની પ્રત્યે કેટલો ભક્તિભાવ રાખું છું, પણ હું જાણું છું કે શ્રી કૃષ્ણને મારા ચરણામૃત આપીને મને નરકમાં જવા જેટલું પાપ લાગશે અને મને નરક જેટલો ત્રાસ સહન કરવો પડશે. હું તે બધું સહન કરી શકું છું, પરંતુ મારા સ્વામીને વેદનામાં નથી જોઈ શકતી. આ ચરણામૃત લો અને તેમને આપો. ”

રાધાને સાંભળ્યા પછી, નારદ મુનિનો તમામ અભિમાન દૂર થઈ ગયું અને તેમને ખબર પડી કે રાધા સૌથી મહાન ભક્ત છે અને શ્રી કૃષ્ણે આ લીલાની રચના મને સમજાવવા માટે કરી હતી.

જ્યારે નારદ મુનિ રાધાથી પાસેથી પાછા આવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમના મોંમાંથી ફક્ત રાધાનું નામ જ સંભળાઈ રહ્યું હતું.
જ્યારે તે શ્રી કૃષ્ણની પાસે ગયા ત્યારે તેમણે જોયું કે શ્રી કૃષ્ણ તેમને જોઈને માત્ર હસતા હતા અને નારદ મુનિ પણ આખી વાત સમજી ગયા અને તેમને પ્રણામ કરી અને કહ્યું “રાધે-રાધે.

Dipen Patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *