ભગવાન બ્રહ્માની પૂજા કેમ નથી કરવામાં આવતી? આ છે તેનું રહસ્ય જાણો.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ હિન્દુ ધર્મ શાસ્ત્ર અનુસાર મુખ્ય ભગવાન છે, જેમાં બ્રહ્મા આ વિશ્વના સર્જક છે, વિષ્ણુ જી આ વિશ્વના પલહાર છે અને ભગવાન શિવ આ જગતનો નાશ કરે છે.

ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવના અસંખ્ય મંદિરો છે પરંતુ આ દેશમાં ભગવાન બ્રહ્મા જીનું એક જ મંદિર છે જે રાજસ્થાનના પુષ્કરમાં છે. પુરાણો અનુસાર ભગવાન બ્રહ્માના ચાર ચહેરા છે જે ચારે દિશાઓ તરફ જુએ છે અને તેઓ ચાર વેદના સર્જક માનવામાં આવે છે. તો શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે બ્રહ્મા, જેમનો દરજ્જો ઉચો છે, આ સૃષ્ટિ પર કેમ પૂજવામાં આવતા નથી? જો તમે જાણતા નથી, તો અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ વિશ્વના સર્જક ભગવાન બ્રહ્માના પરમ પિતા, કેમ પૂજાતા નથી.

એકવાર ભગવાન બ્રહ્માએ ત્રણેય સ્થાનોના કલ્યાણ માટે યજ્ઞ કરવા માંગતા હતા અને સ્થાન માટે તેમણે પોતાના એક હાથમાંથી કમળ પૃથ્વી પર મોકલ્યો, તે રાજસ્થાનમાં એક સ્થળે રોકાઈ ગયો અને બ્રહ્મા જી ટાંકી બનાવ્યું.તેમનામાટે આ સ્થાન રાખ્યું અને તે સ્થાનનું નામ પુષ્કર રાખ્યું અને શરૂઆત કરી પણ તેમની પત્નીએ યજ્ઞમાં જોડાવામાં મોડું કર્યું હતું અને શુભ મહોર કાઢવામાં આવી હતી, વેદો અનુસાર કોઈપણ યજ્ઞ ત્યારે જ પૂર્ણ માનવામાં આવે છે જ્યારે તેની પત્ની યજ્ઞ માં સામેલ થઈ ત્યારે બ્રહ્મા જીએ સ્થાનિક ગ્વાલા સાથે લગ્ન કર્યા અને યજ્ઞ નો આરંભ કર્યો.

યજ્ઞ પૂરો થતાંની સાથે જ તેની પત્ની સાવિત્રી યજ્ઞમાં પહોંચી જ્યારે તેણે તેની જગ્યાએ બીજી સ્ત્રીને જોઇ, તે ગુસ્સે થઈ ગયા અને શ્રાપ આપ્યો કે તમારી પૂજા આ દુનિયામાં ક્યાંય નહીં થાય! આ સાંભળીને બધાના ચહેરા નીચા નમી ગયા, દરેક દેવે સાવિત્રીને વિનંતી કરી હતી કે તેણે પોતાનો શ્રાપ પાછો ખેંચી લે પરંતુ તેમણે વિનંતી કર્યા પછી પણ તેનું પાલન ન કર્યું પણ તેમણે કહ્યું કે ફક્ત પુષ્કરમાં જ આખી દુનિયામાં તેની પૂજા કરવામાં આવશે. તેથી જ બધે બ્રહ્માની પૂજા કરવામાં આવતી નથી! એવું માનવામાં આવે છે કે ક્રોધ ઓછો થયા પછી, દેવી સાવિત્રી નજીકની ટેકરી પર ગઈ અને તપસ્યામાં સમાઈ ગઈ! દેવી સાવિત્રીને સૌભાગ્યની પુત્રી માનવામાં આવે છે, આ માટે, મહિલાઓ અખંડ સારા નસીબ માટે દેવી સાવિત્રીની પૂજા કરે છે!

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *